Záleží nám na tom, aby ste sa s Družičkou a u Družičky cítili bezpečne. Preto sa zaväzujeme, že budeme k Vašim údajom pristupovať maximálne diskrétne a zaobchádzať s nimi nadmieru zodpovedne.

Podľa  zákona č. 428/2002 Z. z. o Ochrane osobných údajov  má prístup k Vašim osobným údajom, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulára na pridanie Vašej svadby, prípadne prostredníctvom prihlásenia do Newsletter-a len zodpovedná osoba Družička.sk, ktorá ich  v žiadnom prípade neposkytne tretím stranám.

Pri uvedenej registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • e-mail

Družička.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou www.Druzicka.sk.

Reklamné účely, na ktoré Družička.sk využije vaše osobné údaje poskytnuté registráciou, sú nasledovné:

  • odosielanie Newsletter-a
  • odosielanie noviniek súvisiacich s Vašimi požiadavkami na Družičku

Informácie v Newsletter-i odosiela spoločnosť:

Ing. Tatiana Klopčeková – Impuls
Komenského 31
972 01 Bojnice

Pokiaľ sa rozhodnete, že si viac neželáte dostávať informácie od Družičky, vašu registráciu môžete kedykoľvek zrušiť. Pre odhlásenie z Newsletter-a nájdete na konci každého Newsletter-a príslušný odkaz.
S cieľom zrušenia registrácie u Družičky sa môžete na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu: druzicka@druzicka.sk .

 

Ďakujeme, že ste s nami aj osobne
a usilujeme sa, aby ste zotrvali čo najdlhšie.

 

zm-233