Bojnice castle Slovakia - IS2

Nakoľko v posledných rokoch páry hľadajú intímnejšie a osobnejšie spôsoby, ako osláviť svoj Veľký Deň, na popularite naberajú práve svadby vo dvojici  či s najbližšími, v angličtine známe pod názvom Elopment ako útek od zaužívaných zvyklostí. Zatiaľ čo tradičné svadby majú svoje čaro, elopment ponúka početné výhody, ktoré z neho robia atraktívnu alternatívu klasiky. Aké to sú? Objavujte s nami: Rozpočet…