Bojnice castle Slovakia - IS2

Nakoľko v posledných rokoch páry hľadajú intímnejšie a osobnejšie spôsoby, ako osláviť svoj Veľký Deň, na popularite naberajú práve svadby vo dvojici  či s najbližšími, v angličtine známe pod názvom Elopment ako útek od zaužívaných zvyklostí. Zatiaľ čo tradičné svadby majú svoje čaro, elopment ponúka početné výhody, ktoré z neho robia atraktívnu alternatívu klasiky. Aké to sú? Objavujte s nami: Rozpočet…

Malá svadba na zámku

Neláka vás veľké obecenstvo a bujaré oslavy? Máte obavy nielen zo zdĺhavých príprav, ale aj zo samotného svadobného dňa? Túžite byť princeznou, no obávate sa všetkého, čo s tým súvisí?   Nemusíte pozývať davy hostí, ani podstúpiť nekonečné plánovanie. Malá svadba má tiež svoje čaro. Menej hostí, menej služieb, svadobné prípravy s pomocou nielen vlastnou, to všetko vám pomôže…