Symbolický sobáš na zámku Galicia Nueva

Symbolické sobáše naberajú na obľube, a tak sa s požiadavkou na ne stretávame čoraz častejšie. Takmer každý, komu cinkla do nosa myšlienka symbolického obradu na mieru prichádza s požiadavkou: „Chcem symbolický sobáš LEN na 20 minút“, pričom najväčší dôraz je kladený na slovíčko LEN. A práve preto som sa rozhodla rozobrať celú vetu na drobné a ozrejmiť, čo symbolický sobáš…