covid svadba

Začiatkom roku páry zvykli svadby odďaľovať alebo rušiť – kedysi nepredstaviteľná vec, aby tak urobili s rodinnými oslavami, ktoré celé rodiny plánovali mesiace, ba až roky. Aj svadobný priemysel sa zachoval statočne. Dodávatelia refundovali alebo prekladali termíny do obdobia, kedy situácia už snáď mala byť pokojnejšou, navyše so zachovaním pôvodných podmienok. Ako ľahko sa zrazu rozplynuli sny…